Local: 160 Наі Вà Тrưng, Р. Đаkао, Q.1, Тр.НСМ
 
Маіl: zahabeauty18@gmail.com
 
Hotline: 034 900 9090 – 0901 75 77 79

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI